KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Cerrahi Anabilim Dalı

Cerrahi Anabilim Dalı, hayvanların cerrahi hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenir. Özellikle direkt olarak hastanın ilk yardımında, her türlü kaza ve yaralanmalarda, kırık, çıkık gibi iskelet sisteminin travmatik lezyonlarının sağaltımında Cerrahi Anabilim Dalı görev yapar. Estetik ve rekonstruktif cerrahi gereksinimlerinde, konservatif ve medikal sağaltımdan netice alınamadığında ya da kesin tanı konamadığı durumlarda operatif cerrahi uygulama bulur.

Veteriner Fakültesi öğrencileri cerrahi ile ilk olarak Kliniğe Giriş dersi ile tanışır ve takiben Anesteziyoloji, Radyoloji, Genel Cerrahi ve Özel Cerrahi gibi mesleki zorunlu derslerle devam ederek cerrahi konularda veteriner hekiminin ihtiyacı olan temel bilgi ve birikime sahip olurlar. Kuramsal derslerin yanı sıra öğrenci klinik uygulama, programlanmış ekstramural uygulamalar, çiftlik ve gezici klinik hizmetleri, gece ve hafta sonu nöbetleri ile intörnlük çalışmalarına katılarak küçük hayvanlar, çiftlik hayvanları, spor atları ve bazı egzotik hayvanların cerrahi hastalıklarının tanı ve sağaltımı konusunda deneyim ve beceri kazanırlar.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi

Sami ÜNSALDI (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr.

Enis KARABULUT

Arş. Gör. Dr.

Şule MELEK

Arş. Gör.

Merve KARABULUT