AÇILAN DERSLER 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU

Fakültemizde 2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi sonunda Yaz Okulunda açılması kararlaştırılan Dersler ve buna ilişkin Yaz Okulu takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Dilekçesi (Kurum İçi) Tıklayınız.. 

Başvuru Dilekçesi (Kurum Dışı) Tıklayınız

Dersin Kodu

Dersin Adı

T/U

AKTS

Kredi

Dersi Veren Öğrt. Elemanı

VET1106

Fizyoloji I (AÇILMAYACAK) 

3+2

4

4

Prof. Dr. Burhanettin BAYDAŞ

VET2205

Fizyoloji II (AÇILMAYACAK) 

3+2

4

4

Prof. Dr. Burhanettin BAYDAŞ

VET2208

Helmintoloji (AÇILACAK) 

2+2

3

4

Prof. Dr. Abdurrahman GÜL

Dr. Öğr. Üyesi H. Kaya KESİK

VET3307

Protozooloji  (AÇILACAK) 

2+2

3

3

Prof. Dr. Abdurrahman GÜL

Dr. Öğr. Üyesi H. Kaya KESİK

VET3312

Entomoloji (AÇILMAYACAK) 

2+2

3

4

Prof. Dr. Abdurrahman GÜL

Dr. Öğr. Üyesi H. Kaya KESİK

VET2204

Yem Hij. ve Teknolojisi (AÇILMAYACAK) 

2+2

3

4

Prof. Dr. Hüseyin NURSOY

VET3303

Hayvan Bes. Ve Beslenme Hastalıkları (AÇILMAYACAK) 

2+2

3

4

Prof. Dr. Hüseyin NURSOY

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU TAKVİMİ

Yaz Okulu Müracaat

24-27 Haziran 2019

Kesin Ders Kaydı ve Ücret Yatırılması

28 Haziran 2019 - 02 Temmuz 2019

Derslerin Başlaması

03 Temmuz 2019

Derslerin Bitişi

09 Ağustos 2019

Yarıyıl Sonu Sınavları

19-23 Ağustos 2019