Uygulamalı Dersler İçin Uzaktan Eğitim Duyurusu

                Üniversitemiz Senatosunun 04/06/2020 tarih ve 2020/10 sayılı kararına istinaden 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim yoluyla devam edilemeyen uygulamalı dersler ve sınavların aşağıda belirtilen takvime göre uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir.