Genel Bilgiler

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2012/3079 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 16.04.2012 tarihinde kurulmuştur. Veteriner Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Abdurrahman GÜL atanmıştır. Fakülte bünyesinde 8 Prof. Dr., 1 Doç. Dr.,7 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Gör. ve 16 Arş. Gör. olmak üzere toplam 34 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

Fakültemizde;

  • 1- Temel Bilimler Bölümü
  • 2- Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
  • 3- Klinik Bilimleri Bölümü
  • 4- Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
  • 5- Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü olmak üzere 5 Bölüm ve 20 Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Fakültemiz 5 sınıfta toplam 250 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.
 
MİSYON

Bilimsel anlayış ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime, çevre bilincine ve iletişim becerisine sahip, hoşgörüsü olan,  hayat boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve eleştirel düşünebilen veteriner hekimler yetiştirmek.

Mesleğin etik kurallarına uyan, veteriner hekimlik alanındaki araştırma ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi, insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan sağlığı, davranışları, refahı, üretimi, yetiştiriciliği, beslenmesi ve hayvan ıslahı konularında gelişmelere ışık tutarak bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı temel ilke edinmek.

Zoonoz olan hastalıkların da dahil olmak üzere hayvan sağlığını tehdit eden tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve koruyucu hekimlik uygulamalarını yapmak, hayvansal kökenli gıda kaynaklarının denetlenmesini sağlayarak hem halk sağlığını korumak hem de ülke hayvancılığının gelişmesine katkıda bulunmak.

 
VİZYON

Geleceğin meslektaşları olacak tüm öğrencilerimizin dengeli ve eşit şartlarda eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak.

Veteriner fakültesinde görev yapan tüm akademisyenlere özgür çalışma ortamları sağlayarak ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda çalışmaya ve üretmeye teşvik ederek patentli çalışma sayısını arttırmak.

Fakültenin fiziki şartlarını daha da iyileştirerek Uluslar arası düzeyde bulunan veteriner fakültelerindeki kaliteyi hedeflemek.

Sadece öğrencilerimizin değil aynı zamanda bölge halkının da hayvan besleme ve bakımı hakkında doğru bilgi sahibi olmasını sağlamak ve onlara hayvan sevgisini aşılamak.

Hayvan sağlığını korumak, bu hastalıkların tanısı, tedavisi ve kontrolünü sağlamak, mesleki ve etik kuralları uygulamak, hayvan haklarına saygı duymak, hayvan sahipleriyle dürüst, sevecen ve sıcak ilişkiler kurmak, bilgiye ulaşma yollarını araştırmak ve yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini yakalamak ve uygulamaktır... 

Öğrencilerimizin hayvan sağlığı, refahı ve hayvan hakları alanlarındaki sorunlarını öngören, sonuç odaklı ve çözüm üretebilen, deontolojik ve etik kurallarına uyan, nitelikli ve saygın veteriner hekimler olarak yetişmelerini sağlamak.

Araştıran, İlgili olduğu alanda bilimsel araştırmalar yapan ve bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olabilmek.

2018 Tarihinde SÜTAŞ ve Bingöl Üniversitesi arasında, Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Eğitimde İşbirliği Protokolü çerçevesinde Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesini en yüksek puanla kazanan ve kayıt yaptıran ilk 3 öğrenciye Sütaş Mesleki Eğitime Destek Bursu verilmektedir. Ayrıca 2.50 GANO (Genel Akademik Not Ortalaması) ile mezun olan tüm öğrencilere Sütaş GRUP Şirketlerinde işe alım garantisi verilmektedir.