Deneysel Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi: GPower Adlı Seminer Sunumu Gerçekleştirildi

Fakültemizin Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında görevli Araş. Gör. Emre ŞAHİN "Deneysel Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi: GPower " adlı seminer sunumunu başarı ile gerçekleştirdi.