VETERİNER FAKÜLTESİ SEMİNER SUNUM PROGRAMI

Fakültemizde görevli araştırma görevlilerinin sunacağı seminerlerin konuları ve tarihleri aşağıdaki gibidir. Seminer sunumları Veteriner Fakültesi Seminer Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

Sunumu Yapan Öğretim

Elemanı

Sunum Başlığı

Sunumun Yapılacağı

Tarih

Arş. Gör. Emre ŞAHİN

Deneysel Çalışmalarda Örnekleme

Büyüklüğünün Belirlenmesi: G Power Programı

23.05.2019 /15:00

Arş. Gör. Mehmet Akif

KILINÇ

İneklerde Metritis ve Tedavi Yöntemleri

13.06.2019 /15:00

Arş. Gör. Recep Hakkı KOCA

Kedilerde Reproduksiyon ve Suni Tohumlama

20.06.2019/15:00

Arş. Gör. Merve ÖZTÜRK

Hayvanlarda Diyabetes Mellitus

27.06.2019/15:00

Arş. Gör. Murat UZTİMUR

Neonatal Buzağı İshalleri

12.09.2019/15:00

Arş. Gör. Şule MELEK

LCA Rupturları (Pet)

19.09.2016/15:00

Arş. Gör. Merve KARABULUT

 

26.09.2019/15:00

Arş. Gör. Alper GÜNGÖREN

Arı Ürünlerinden Propolis’in Gıdalarda

Kullanım Olanakları

03.10.2019/15:00

Arş. Gör. Gülüzar ŞENGÜL

Moleküler Markörlerin Hayvan

Yetiştiriciliğinde Kullanımı ve Önemi

10.10.2019/15:00

Arş. Gör. Tuğba TANMAN

Göçer Koyunculuk

17.10.2019/15:00

Arş. Gör. Şeyma Günyaktı

KILINÇ

Hypodermisiste Aşı Adayı Proteinler

24.10.2019/15:00

Arş. Gör Yasin ÖZTÜRK

GC-MC Kullanımı

31.10.2019/15:00

Arş. Gör. M Bahaeddin

DÖRTBUDAK

Bovine Oculer Squamous Cell Carcinoma

07.11.2019/15:00

Arş. Gör. Tuğçe ATÇALI

Kanatlılarda Stres Belirteçleri

14.11.2019/15:00

Arş. Gör. Seda YAKUT

Kromozomlarımızın Uçlarındaki Moleküler

Sayaçlar: Telomerler

21.11.2019/15:00

Arş Gör. Funda Aksünger

KARAAVCI

Three Dimensional Modelling / 3D Modelleme

28.11.2019/15:00