GÜLÜZAR ŞENGÜL

Arş. Gör. GÜLÜZAR ŞENGÜL

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : VETERİNER FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME

Email : gsengul@bingol.edu.tr

Dahili : 1205

Oda No : A2-15


Malatya'da doğdu. İlköğretimini Malatyada'da tamamlamyıp Atatürk Kız Lisesi'nden mezun oldu. 2004 yılında başladığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden 2008 yılında mezun oldu. 2009 yılında KSU Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine başladı ve 2012 yılında mezun oldu.  2013 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı. 2014-2017 yılları arasında  Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2017 yılında Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümünde Araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Lisans Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi /Zootekni Bilim Dalı 2004-2008
Yüksek Lisans Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/ Zootekni Bölümü/ Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 2009-2012
Doktora Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü/ Zootekni Bölümü/ Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 2013-

 

Araştırma Görevlisi Siirt Üniversitesi  2014-2017
Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi 2017-

 

1.Akyurt, G., Gezginç, Y., Topçal, F., Akyol, I., 2011. Acetolactate Production in Streptococcus thermophilus. First International Symposium on Secondary Metobolites, 159, Denizli.

1.Akyol, İ., Serdaroğlu, K., Akyurt, G., Çömlekçioğlu, U., 2008. Laktik asit bakterilerinde Thioredoksin Geninin Regülasyonu. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Trabzon, 23-27 Haziran, S:267 (PDF)