ŞEYMA GÜNYAKTI KILINÇ

Arş. Gör. ŞEYMA GÜNYAKTI KILINÇ

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ

Email : sgunyakti@bingol.edu.tr

Dahili : 5405/1206

Oda No : A2/13


Doğum Yeri: Amasya

Doğum Tarihi: 17.06.1991

Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2009-2014

Doktora: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji AD / 2020

Ünvan: Araştırma Görevlisi Doktor / Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2014-

Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2009-2014

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2009-2014

Doktora: Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji AD 2020


Araştırma Görevlisi-Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi-2014

Doktor-Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-2020

1. Ahmed H, Simsek S, Saki CE, Kesik HK, Kilinc SG. Molecular characterization of Hypoderma spp. in domestic ruminants from Turkey and Pakistan. 
Journal of Parasitology. 2017;103(4):303-8. 
2. Ahmed H, Sousa SR, Simsek S, Anastácio S, Kilinc SG. First molecular characterization of Hypoderma actaeon in cattle and red deer (Cervus 
elaphus) in Portugal. The Korean Journal of Parasitology. 2017;55(6):653. 
3. Khan A, Zahoor S, Ahmed H, Malik U, Butt RA, Muzam MS, Kilinc SG, Noor N, Zahoor S, Afzal MS. A retrospective analysis on the cystic 
echinococcosis cases occured in Northeastern Punjab Province, Pakistan. The Korean Journal of Parasitology. 2018;56(4):385.98
4. Canakoglu SS, Simsek S, Balkaya I, Kilinc SG. Preliminary evidence for the occurrence of β-tubulin isotype 3 polymorphisms in Fasciola hepatica 
isolates in cattle and sheep in Turkey. Helminthologia. 2019;56(2):87-92. 
5. Kesik HK, Kilinc SG, Simsek S, Gul A. Occurrence of Liver Hydatid Cysts in a Donkey and Molecular Characterization of Echinococcus equinus. Journal 
of Parasitology. 2019;105(3):442-5. 
6. Kilinc SG, Kesik HK, Simsek S. Molecular characterization and haplotypes of sheep and goat isolates of Cysticercus tenuicollis in Turkey. Parasitology. 
2019;146(8):1047-54. 
7. Kesik HK, Simsek S, Kilinc SG, Koroglu E. Identification of antigen B (AgB) Gene polymorphism in cattle and sheep isolates of Echinococcus granulosus and investigation of effects on serological diagnosis. Acta Tropica. 2019;199:105099. 
8. Kesik HK, Gunyakti Kilinc S, Celik F, Simsek S. Ahmed H (2020). A case-study of the molecular diagnosis of Echinococcus multilocularis in wild boar with comments on its public health significance in Turkey. Journal of Parasitology. 2020; 106(6): 730-734
9. Saleem S, Ahmed H, Siddiqui T, Kilinc SG, Khan A, Afzal MS, Simsek S. Reduce Disease Burden of Human Schistosomiasis in Asia Through 
Biological Control. Mini Reviews in Medicinal Chemistry. 2020;20(12):1118-32. 
10. Mehmood S, Simsek S, Celik F, Kesik HK, Kilinc SG, Haroon A. Molecular survey on cattle and sheep hydatidosis and first detection of Echinococcus 
canadensis (G6/G7) in sheep in Turkey. Parasitology. 2020;147(9):1055-62. 
11. Kilinc SG, Celik F, Kesik HK, Simsek S. In Silico Analysis of the Biodiversity and Conservation Status of Mitochondrial Cytochrome C Oxidase Subunit 
1 (CO1) Gene of Taenia multiceps. Acta Parasitologica. 2020; 65:852–858

12. Khan A, Ahmed H, Khan H, Simsek S, Kilinc SG, Kesik HK, Yayi G, Celik F, Afzal MS, Budke CM. First report of Echinococcus canadensis (G6/G7) by sequence analysis from the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Acta Tropica. 2020:105559. 

1. Gül A, Gunyakti Kilinc S, Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Kıl Keçilerinde Bit Türlerinin Yaygınlığının Araştırılması. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 2016:2(1):48-53. Full Text Online (PDF)

2. Gül A, Gunyakti Kilinc S, Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Koyun ve Keçilerde Dışkı Bakılarına Göre Endoparaziterin Yaygınlığının Araştırılması. Dicle Üniv Vet Fak Derg.  2016:2(3):61-66. Full Text Online (PDF)

3. Kesik HK, Günyaktı Kılınç Ş, Şimşek S, Türkiye'nin Farklı İllerinden Elde Edilen Buzağı Dışkılarında Eimeria spp. Ookistlerinin Yaygınlığı ve Ookist Yükünün Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2018:32(2):117-120. Full Text Online (PDF)

4. İncili, C.A., Günyaktı Kılınç, Ş., Karabulut, B., Çevik, A., Timurkan, N., Çelik, F., Eröksüz, H. Bir Kıl Keçisinde İntrakardiyak Hidatik Kistin Moleküler Karakterizasyonu ve Patolojisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 2020; 34(1), 49-52. 

1) Gül A., Günyaktı Kılınç S., The Investigation of The Prevalance Of Lice Species On The Hair Goats Slaughtered At Bingol Municipal Slaughterhouse. II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics, 4-8 Ekim 2017, Üsküp.

2) Dörtbudak M.B., Yüksel H., Kesik H.K., Günyaktı Kılınç Ş. 2 Aylık Bir Oğlakta Şiddetli “Akut Hepatitis Cysticercosa” Olgusunun Morfopatolojik ve Histopatolojik İncelenmesi",   1. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, 2019

1-Şimşek S., Günyaktı Kılınç Ş. , Şaki C.E., Ütük A.E., Balkaya İ. Hypoderma bovis Arylphorin 1 (Aryl-1) Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Rekombinant Proteinin Elde Edilmesi. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

2-Ahmed H., Şimşek S., Şaki C.E., Kesik H.K., Günyaktı Kılınç Ş. Türkiye ve Pakistan’da Sığır ve Yaklardan Elde Edilen Hypoderma spp. Larvalarının Moleküler Karakterizasyonu. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

3-Ahmed H., Şimşek S., Boulard C., Günyaktı Kılınç Ş. Avrupa'da İnsan Hypodermosisi. (Poster).  20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

4-Ahmed H., Sousa S.R., Şimşek S., Anastacio S., Günyaktı Kılınç Ş. Portekiz’de Sığır ve Kızıl Geyik’lerde Hypoderma actaeon’un İlk Moleküler Karakterizasyonu. (Poster). 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

5-Günyaktı Kılınç Ş., Şaki C.E., Şimşek S. Hypodermosiste Aşı Adayı Proteinler. (Poster). 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

6-Gül A., Günyaktı Kılınç Ş. Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Koyun ve Keçilerde Dışkı Bakılarına Göre Endoparaziterin Yaygınlığının Araştırılması. (Poster). 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül, Eskişehir.

7- Harun Kaya KESİK, Sami ŞİMSEK,Seyma GÜNYAKTI KILINÇ, Ergün KÖROĞLU, Echinococcus granulosus'un Sığır ve Koyun İzolatlarındaki Antijen B (AgB)Gen Polimorfizminin Belirlenmesi ve Serolojik Tanı Üzerindeki EtkinliğininAraştırılması, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
8- Harun Kaya KESİK, Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Figen ÇELİK, Sami ŞİMŞEK, Elazığ İlinde Kesimi Yapılan Sığırlardan Elde Edilen Echinococcus granulosus İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
9- Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Harun Kaya KESİK, Sami ŞİMŞEK, Koyun ve Keçilerden Elde Edilen Cysticercus tenuicollis İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Haplotiplerinin Belirlenmesi, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
10- Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Canan AKDENİZ İNCİLİ, Harun Kaya KESİK, Burak KARABULUT, Sami ŞİMŞEK, ,  Türkiye'de Bir Yaban Domuzunda Akciğer Hidatik Kistinin Moleküler Karakterizasyonu, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi, Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019

Destekleyen Kuruluş

Gerçekleştiği Yer

Projenin Adı

Proje Numarası

BÜBAP

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Bingöl Belediye Mezbahasında Kesimi Yapılan Koyun ve Keçilerde Dışkı Bakılarına Göre Endoparaziter Yaygınlığın Araştırılması. Araştırmacı. 2016

BAP-56-223-2015

FÜBAP

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Sığır, koyun ve keçilerden elde edilen Cysticercus tenuicollis izolatlarının moleküler karakterizasyonu ve haplotiplerinin belirlenmesi. Araştırmacı. 2017

VF.17.08

TÜBİTAK

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Echinococcus granulosus'un koyun ve sığır izolatlarındaki Antigen B (AgB) gen polimorfizminin belirlenmesi ve serolojik tanı üzerindeki etkinliğinin araştırılması. Araştırmacı. 2018.

117O884

TÜBİTAK

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Taenia multiceps HSP70 Geninin Klonlanması, Ekspresyonu, Rekombinant Proteinin Karakterizasyonu ve Test Kiti Özelliğinin Araştırılması. 2020.

119O014

TÜBİTAK Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Echinococcus Granulosus'un Sığır Ve Koyun İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, Haplotip Analizi Ve miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Halen. 120O986
 

Kedi ve Köpeklerde Alt Üriner Sistem Rahatsızlıklarında Beslenme - 10.04.2013

İlaç Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvan Kliniklerinde Antibiyotik Kullanımı - 26.10.2013

SERTİFİKALAR

1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi 28.06.2013

2) GMP(İyi Üretim Uygulamaları) Eğitimi 28.06.2013

3) Helal Gıda Eğitimi 28.06.2013

4) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 2016

Türkiye Parazitoloji Derneği