MUHAMMET BAHAEDDİN DÖRTBUDAK

Arş. Gör. MUHAMMET BAHAEDDİN DÖRTBUDAK

Unvan : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ

Email : mbdortbudak@gmail.com

Dahili : 1194

Oda No : A2-2


Lisans; Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi (2009-2014)

Şan-vet Veteriner Kliniği; Vet. Hek. (2014-2015)

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D.; Arş. Gör. (2015-2016)

Refahiye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Vet. Hek./ Gıda Denetmeni (2016-2017)

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D.; Arş. Gör. (2017-   )

Doktora; Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D. (2016-   )

Lisans; Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi (2009-2014)

Doktora; Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji A.D. (2016-   )

1. Kandemir, F. M., Yildirim, S., Kucukler, S., Caglayan, C., Mahamadu, A., & Dortbudak, M. B. (2018). Therapeutic efficacy of zingerone against vancomycin-induced oxidative stress, inflammation, apoptosis and aquaporin 1 permeability in rat kidney. Biomedicine & Pharmacotherapy105, 981-991.

2. KARATAŞ, T., YILDIRIM, S., & DÖRTBUDAK, M. B. (2018). The effects of diazinon on histopathology of gill tissue in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Cellular Neuroscience & Oxidative Stress10(2).

3. Kilic, K., Sakat, M. S., Yildirim, S., Kandemir, F. M., Gozeler, M. S., Dortbudak, M. B., & Kucukler, S. (2019). The amendatory effect of hesperidin and thymol in allergic rhinitis: an ovalbumin-induced rat model. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology276(2), 407-415.

4. Gazioglu, A., Karagülle, B., Yüksel, H., Açık, M. N., Keçeci, H., Dörtbudak, M. B., & Çetinkaya, B. (2018). Sudden death due to gas gangrene caused by Clostridium septicum in goats. BMC veterinary research14(1), 406.

5. Geyikoglu, F., Koc, K., Colak, S., Erol, H. S., Cerig, S., Yardimci, B. K., ... & Ozek, N. S. (2019). Propolis and Its Combination with Boric Acid Protect Against Ischemia/Reperfusion-Induced Acute Kidney Injury by Inhibiting Oxidative Stress, Inflammation, DNA Damage, and Apoptosis in Rats. Biological trace element research, 1-8.

6. Kuzu, M., Yildirim, S., Kandemir, F. M., Küçükler, S., Çağlayan, C., Türk, E., & Dörtbudak, M. B. (2019). Protective effect of morin on doxorubicin-induced hepatorenal toxicity in rats. Chemico-biological interactions.

7. Akdemir, F. N. E., Gozeler, M. S., Yildirim, S., Askin, S., Dortbudak, M. B., & Kiziltunc, A. (2018). The effect of ferulic acid against cisplatin-induced ototoxicity. Medicine Science International Medical Journal

8. Akdemir, F. N.E., Yıldırım, S., Kandemir, F. M., Tanyeli, A., Kucukler, S., Dortbudak, M. B. (2019). Protective effects of gallic acid on doxorubicin-induced cardiotoxicity; An Experimantal Study. Archives of Physiology and Biochemistry

9. Akdemir, F. N.E., Yıldırım, S., Kandemir, F. M., Kucukler, S., Dortbudak, M. B. (2019). The possible beneficial impacts of evodiamine on liver toxicity induced by experimental cisplatin administration: Effects on oxidative stress, inflammation and apoptosis. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

10. AKSU, Emrah; KANDEMİR, Fatih; YILDIRIM, Serkan; KÜÇÜKLER, Sefa; Dörtbudak, Muhammed; Caglayan , Cuneyt; Benzer, Fulya. (2019). Palliative Effect of Curcumin on Doxorubicin-induced Testicular Damage in Male Rats: With Evaluations of Spermatological, Histological, Biochemical parameters, and DNA damage. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

11. Geyikoglu, F., Koc, K., Erol, H. S., Colak, S., Ayer, H., Jama, S., ... & Saglam, Y. S. (2019). The propolis and boric acid can be highly suitable, alone/or as a combinatory approach on ovary ischemia-reperfusion injury. Archives of Gynecology and Obstetrics, 1-8.

12. Caglayan, C., Kandemir, F. M., Darendelioğlu, E., Yıldırım, S., Kucukler, S., & Dortbudak, M. B. (2019). Rutin ameliorates mercuric chloride-induced hepatotoxicity in rats via interfering with oxidative stress, inflammation and apoptosis. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology56, 60-68.

13. DÖRTBUDAK, M. B., YILDIRIM, S., SAĞLAM, Y. S., ÇINAR, A., & YÜKSEL, H. (2018). Immunohistochemical investigation on 8-OHDG levels in the heart of lambs with white muscle disease. Journal of Cellular Neuroscience & Oxidative Stress10(2).

14. Kandemir, F. M., Yıldırım, S., Kucukler, S., Caglayan, C., Darendelioğlu, E., & Dortbudak, M. B. (2020). Protective effects of morin against acrylamide-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity: A multi-biomarker approach. Food and Chemical, 111190.

15. Kucukler, S., Benzer, F., Yildirim, S., Gur, C., Kandemir, F. M., Bengu, A. S., ... & Dortbudak, M. B. (2020). Protective Effects of Chrysin Against Oxidative Stress and Inflammation Induced by Lead Acetate in Rat Kidneys: a Biochemical and Histopathological Approach. Biological Trace Element Research, 1-14.

1. Karayiğit, M. Ö., Aydoğdu, U., Şen, İ., Başbuğ, O., Dörtbudak, B., Karataş, Ö., & Tuzcu, M. Scottish Fold Irkı Bir Kedide Feline İnfeksiyöz Peritonitis Olgusu. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi1(1), 46-50.

2. ULUCAN, A., YÜKSEL, H., DÖRTBUDAK, M. B., & YAKUT, S. Comparative Examination of Commonly Used Some Fixatives with Routine Histochemical Staining’s for The Optimal Histological Appearance in The Gill Tissue of Zebrafish. Kocatepe Veteriner Dergisi, 1-1.

3. Boyraz, M. Ü., Dörtbudak, M. Y., & Dörtbudak, M. B. (2019). Investigation of non-alcoholic steatohepatitis in Labidochromis caeruleus and Xiphophorus hellerii. Eurasian Journal of Veterinary Sciences35(1), 49-55.

4. DÖRTBUDAK M.Y., SAĞLAM Y.S. & DÖRTBUDAK M.B., (2019). Sarıprenses Balığında (Labidochromis caeruleus) Yoğun Parazit Enfestasyonuna Bağlı Bağırsak Hasarının Histopatolojik İncelenmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

1. Atatürk Üniversitesi veteriner fakültesi (ATAVET) I. uluslararası katılımlı ögrenci kongresi, 18-20 Ekim 2017,Erzurum, Lumpy Skin Disease (LSD),Yavuz Selim SAĞLAM1,muhammet bahaeddin dörtbudak2(sözlü) 

2. Atatürk Üniversitesi veteriner fakültesi (ATAVET) I. uluslararası katılımlı ögrenci kongresi, 18-20 Ekim 2017,Erzurum, Zebra Balığının Histopatolojik Çalışmasında Farklı Fikzatiflerin Etkileri, Aykut ULUCAN1, muhammet bahaeddin dörtbudak2, Hayati Yüksel2,Yavuz Selim SAĞLAM3,(poster)

Zebra Balığının Histopatolojik Çalışmasında Farklı Fiksatiflerin Etkileri
Aykut Ulucan¹,
M. Bahaeddin Dörtbudak²,
Hayati Yüksel², Yavuz Selim Sağlam³
Zebra Balığının Histopatolojik Çalışmasında Farklı Fiksatiflerin Etkileri
Aykut Ulucan¹,
M. Bahaeddin Dörtbudak²,
Hayati Yüksel², Yavuz Selim Sağlam³
Yavuz Selim Sağlam
¹,
M. Bahaeddin Dö

3. 1st ınternational veterinary biochemistry and clinical biochemistry congress, 12-15 april 2018, hatay, turkey ratlarda vankomisin kaynaklı nefrotoksisite üzerine zingeron’un anti-inflamatuar ve anti-apoptotik etkileri fatih mehmet kandemir1, serkan yıldırım2, sefa küçükler1, cüneyt çağlayan3, amdia mahamadu1, muhammet bahaeddin dörtbudak2(sözlü)

4. 1st ınternational health sciences and life congress 02-05 may 2018 burdur/turkey  ratlarda deneysel formaldehid toksikasyonuna bağlı karaciğer hasarında astaksantinin hepatoprotektif ve serum amiloid a düzeyi üzerine etkilerinin immunohistokimyasal ve serolojik olarak incelenmesi aykut ulucan1, hayati yüksel2, seda yakut2, emre şahin2, m. bahaeddin dörtbudak2(poster)

5. 7th world congress of oxidative stress, calcium signaling and trp channels, 20-23 apr. 2018 ımmunohistochemical investigation on 8-ohdg levels in the heart of lambs with white muscle disease m.bahaeddin dörtbudak1, serkan yıldırım2, yavuz selim sağlam2, ali çınar3, hayati yüksel1(sözlü)

6. 7th world congress of oxidative stress, calcium signaling and trp channels, 20-23 apr. 2018 the effects of diazinon on histopathology of gill tissue in rainbow trout (oncorhynchus mykiss) tayfun karataş1, serkan yıldırım2, muhammed bahaeddin dörtbudak3(poster)

7. 1.uluslararası gevher nesibe sağlık hizmetleri kongresi 2018 şanlıurfa sarıprenses balığında steatohepatitis olgusunun histopatolojik incelenmesi muhammed yaşar dörtbudak1 hayati yüksel2 m. bahaeddin dörtbudak2(sözlü)

8. 1.uluslararası gevher nesibe sağlık hizmetleri kongresi 2018 şanlıurfa sarıprenses balığında yoğun parazit enfestasyonuna bağlı bağırsak hasarının histopatolojik incelenmesi muhammed yaşar dörtbudak1 yavuz selim sağlam2 m. bahaeddin dörtbudak3(poster)

9. 2. uluslararası veteriner mikrobiyoloji kongresi (xııı. ulusal veteriner mikrobiyoloji kongresi) 16-19 ekim 2018. sudden death due to gas gangrene caused by clostridium septicum in goats. abdullah gazioglu, burcu karagülle, hayati yüksel, m. nuri açık, hakan keçeci, muhammet bahaeddin dörtbudak, burhan Çetinkaya(sözlü)

10. ıx.veteriner patoloji kongresi (uluslararası katılımlı) 25-28 ekim 2018 Bir Köpekte Ekstragenital Transmissible Veneral Tümörün (TVT) Subkutan İnguinal Metastazı M. Bahaeddin Dortbudak1, Sami Unsaldı2, Aykut Ulucan3, Şule Melek2, Hayati Yuksel1(poster)

11. ıx.veteriner patoloji kongresi (uluslararası katılımlı) 25-28 ekim 2018 bir inekte okuler yassı hucreli karsinom olgusu m. bahaeddin dortbudak1, sami unsaldı2, aykut ulucan3, şule melek2, hayati yuksel1(poster)

12. ıx.veteriner patoloji kongresi (uluslararası katılımlı) 25-28 ekim 2018 montofon ırkı bir buzağıda perosomus elumbus, göbek fıtkı, atresia ani olgusunun morfolojik ve histopatolojik incelenmesi serkan yıldırım1, yavuz selim sağlam1, muhammed bahattin dortbudak1, Gizem Eser1, Eylül Turunç1(poster)

13.Yildirim S., Sağlam Y.S., Eser G., Dörtbudak M.Y., Turunç E., "Köpek Uteruslarında Herpes Virus Enfeksiyonlarının histopatolojik, İmmunohistokimyasal, İmmunfloresans Vemoleküler Yöntemlerle Araştırılması", IX.VETERİNER PATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, 25-28 EKİM 2018

14. 6th Internatıonal Multıdıscıplınary Studıes Congress (26-27 April 2019, Gazıantep, TURKEY), Bır Kıl Keçisinde İntestinal Volvulus Nodosus Olgusunun Histopatolojik Olarak İncelenmesi, Muhammet Bahaeddin Dörtbudak1, Hayati Yüksel1

15. 6th Internatıonal Multıdıscıplınary Studıes Congress (26-27 April 2019, Gazıantep, TURKEY), Erzurum İlinde Kısırlaştırılan Evcil Köpek Uteruslarında Patolojik Bulguların Araştırılması, Gizem Yıldırım1, Serkan Yıldırım1, Muhammet Bahaeddin Dörtbudak1, Yavuz Selim Sağlam1

16. V.th Mas European Internatıonal Congress on Medical ScıencesErzurum ilinde koyunlarda pulmuner adenomatozisin prevalansının histopatolojik olarak araştırılması,Gizem ESER1,Yavuz Selim SAĞLAM1,Kübra Asena TERiM KAPAKiN1,Muhammed Bahaeddin DÖRTBUDAK1,Serkan YILDIRIM1

17. DÖRTBUDAK M.B.1, YÜKSEL H.1, KESİK H.K.2, GÜNYAKTI KILINÇ Ş.2 "2 AYLIK BİR OĞLAKTA ŞİDDETLİ “AKUT HEPATİTİS CYSTİCERCOSA” OLGUSUNUN MORFOPATOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ",   1. ULUSLARARASI GAP GIDA, TARIM VE VETERİNER BİLİMLERİ KONGRESİ, Şanlıurfa, 2019

18. DÖRTBUDAK M.B.1, YÜKSEL H.1, SAĞLAM Y.S., ESER G, YİLDİRİM S., "ERZURUM VE BİNGÖL İLLERİNDEKİ KOYUN AKCİĞERLERİNDE VERMİNÖZ PNÖMONİNİN EPİDEMİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ" , ATAVET KONG II, Erzurum, 2019

Akademik Birlik Derneği; Yönetim Kurul Üyesi