Birim Kalite Komisyonu

Sıra No

Adı Soyadı

Komisyondaki Görevi

Birimi

1

Prof. Dr. Enis KARABULUT

Vekil Dekan

Veteriner Fakültesi

2

Doç. Dr. Cüneyt ÇAĞLAYAYAN

Dekan Yardımcısı

Veteriner Fakültesi

3

Nurettin DANIŞ

Fakülte Sekreteri

Veteriner Fakültesi

4

Prof. Dr. Hayati YÜKSEL

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Bölüm Başkanı

Veteriner Fakültesi

5

Prof. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU

Klinik Bilimler Bölümü Bölüm Başkanı

Veteriner Fakültesi

6

Prof. Dr. Aydın GİRGİN

Temel Bilimler Bölümü Bölüm Başkanı

Veteriner Fakültesi

7

Prof. Dr. Bahri PATIR

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Bölüm Başkanı

Veteriner Fakültesi

8

Prof. Dr. Hüseyin NURSOY

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Bölüm Başkanı

Veteriner Fakültesi

9

Aydanur OĞUZ

Öğrenci Temsilcisi

Veteriner Fakültesi