İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Erdal KAYGUSUZOĞLU
Üye: Prof. Dr. Enis KARABULUT 
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Hakan KEÇECİ 
Yedek Üye: Dr. Öğretim Üyesi Sami ÜNSALDI