TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Fakültemizden mezun olarak ileride birer hekim olarak çalışacak öğrencilerimize Veteriner Hekimlikle ilgili pratik, uygulamalı ve ahlaki temel bilgilerin verilmesini sağlayan 5 anabilim dalından oluşmaktadır. Bu bilgiler ileride hekimlikte kullanabilecekleri bilgiler olmasının yanında öğrenim hayatları boyunca alacakları bazı teorik dersler ve klinik uygulamalar için de gerekli temel bilgileri içermektedir. Bölümümüzde derslerin büyük bir kısmı teorik bilginin yanında laboratuar uygulamalarını da içermektedir.

Temel Bilimler Bölümü aşağıdaki Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

  • Anatomi Anabilim Dalı
  • Biyokimya Anabilim Dalı
  • Fizyoloji Anabilim Dalı
  • Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
  • Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı


Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarının dersleri teorik ve uygulama olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Bu sayede sınıfta teorik olarak anlatılan dersler laboratuarlarda uygulama dersleri ile pekiştirilmektedir. Fakültemizde bu Anabilim Dallarımızın her biri için öğrenci ve uygulama laboratuarları bulunmaktadır.