ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, 
Veteriner Fakültesi içinde çiftlik hayvanlarının yetiştirilme teknikleri, üremeleri, çoğaltılmaları, bakımı ve beslenmeleri, verimi yüksek bireylerin elde edilmeleri, genetik ilerlemeler, hayvancılık işletmelerinin yönetimi, organik hayvancılık gibi konularda eğitim, öğretim ve araştırma yapan bir bilim alanıdır.

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü'nde 5 anabilim dalı bulunmaktadır:

  • 1.Biyoistatistik Anabilim Dalı
  • 2.Genetik Anabilim Dalı
  • 3.Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı
  • 4.Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
  • 5.Zootekni Anabilim Dalı

Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi + DAP İdaresi Başkanlığı arasında 30 başlık süt ineği ve 1.23 Milyon TL'lik Eğitim Uygulama ve Araştırma Çiftliği tamamlanma aşamasına gelmiştir. Böylece öğrencilerimiz ve araştırıcılarımıza uygulama ve araştırma alanı sağlanacaktır.

SÜTAŞ yaklaşık 1000 başlık süt ineği barındıracak Türkiye'deki 3. çiftliğini Bingöl Merkez'e kuracaktır. Bu öğrencilerimiz ve araştırıcılarımız için uygulama ve araştırma fırsatı demektir.


Bunlara ilave olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Araştırma Enstitüleri ve Tarım işletmeleri ile özel sektöre ait hayvancılık işletmeleri başlıca araştırma ve uygulama alanlarımız olacaklardır.

Bölümümüzde çeşitli çalışmaların yürütüldüğü bir Zootekni ve Hayvan Besleme Laboratuarı bulunmaktadır.

Bölümümüzde okutulan zorunlu dersler:
Hayvan Refahı, Zootekni I, Zootekni II, Hayvan ıslahı, Yem Hijyeni ve Teknolojisi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

Bölümümüzde okutulan seçmeli dersler:
Rasyon Hazırlama Teknikleri, Organik Hayvancılık, Hayvan Barınakları, Yem Analizleri, Pet Hayvanların Beslenmeleri, Klinik Hayvan Besleme, Hayvan Besleme Biyokimyası, hayvan besleme Fiyoloji, Biyoistatistik, Sürü Yönetimi, Hayvancılıkta Projelendirme ve Fizibilite, Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği, Kaz-Ördek Yetiştiriciliği, Kürk Hayvanları Yetiştiriciliği, Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği, Tavşan Yetiştiriciliği, Kedi-Köpek Yetiştiriciliği, Devekuşu Yetiştiriciliği