GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı; hayvansal gıda ürünlerin hijyeni, muhafazası ve üretim teknolojileri, gıda maddelerinin mikrobiyolojik kontrol yöntemleri, gıda işletmelerinde hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları, gıdalardan kaynaklanan enfeksiyonlar, gıda zehirlenmeleri, gıdalar ve işletmeler ile ilgili yasal düzenlemeler, işyeri denetimlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve HACCP sistemi konuları ile ilgilenen bilim alanıdır.


Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı; hayvansal gıda üretim teknolojilerinin bilinmesi ve öğretilmesi, kalite kontrolünün yapılması ve yeni gelişmelerin sahaya aktarılması, üretici ve tüketicilerin sağlıklı besin konusunda bilinçlendirmektir. Et ve süt ürünlerinde ve gıda işletmelerinde kritik kontrol noktalarının belirlenmesi ve HACCP sisteminin uygulanması, et ve süt ürünlerinde mikrobiyel kontaminasyon kaynaklarının incelenmesi, farklı gıdalarda üretim aşamalarında mikroorganizmaların izolasyonları, hayvansal gıda ürünlerinde insan sağlığı için potansiyel bir tehlike oluşturan patojen mikroorganizmaların aranması, et ürünlerinde starter kültür kullanım olanakları, süt ve et ürünleri üretim teknolojisinde uygulanan farklı yöntemler, gıdaların mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesinin incelenmesi gibi birçok konuda araştırmalar yapmaktır. Besin Hijyeni ve Teknolojileri konularında gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri öğrencilerimize aktarmak yoluyla teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, özgüveni yüksek ve alanında yeterli Veteriner Hekimler yetiştirmektir. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği prensibi içerisinde halk sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler yürütmektir.

Bölümümüz bünyesinde okutulan kalite kontrol analizleri, hayvansal besinlerin üretim teknolojileri gibi bilgilerin aktarıldığı teorik derslerin yanı sıra ilgili derslerin uygulamaları Anabilim Dalı laboratuarında, çeşitli mezbahalar ve kombinalarda, süt işletmelerinde yaptırılacaktır.

Akademik Personel

Prof.Dr.

Bahri PATIR (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör.