KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, evcil hayvanların üremelerini ve üreme sorunlarını, gebelik, doğum ve doğum sonrası fizyolojik ve patolojik durumlarını, meme sağlığı, meme hastalıklarını ve sağlıklı süt üretimi ve bu alanlardaki sorunları konu alır.

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalının başlıca araştırma konuları ineklerde ve koyunlarda östrus sinkronizasyonu, ineklerde enfeksiyöz ve fonksiyonel infertilite, foliküler dinamik, mastitis proflaksisi-vaksinasyonu ve tedavisi, embriyo transferi ve in vitro maturasyon, köpeklerde vagina ve meme tümörlerinde tanı ve sağaltım, pyometra, kısraklarda enfeksiyöz infertilite, reprodüktif management ve ovariektomi olarak sıralanabilir.

Akademik Personel

Prof.Dr.

Erdal KAYGUSUZOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi  

Mehmet Akif  KILINÇ

Arş. Gör.

Emine SATICI