KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Erkek ve dişi hayvanla ilgili reprodüktif bilgilerin son gelişmeler dikkate alınarak teorik ve uygulamalı olarak verilmesi, reprodüktif problemleri çözmeye yönelik yaklaşımlar, sun’i tohumlama ve androlojik muayene yöntem ve teknikleriyle ilgili bilgilerin gerek teorik gerekse pratik olarak aktarılması, embriyo transferi, in vitro embriyo üretimi, embriyoların dondurulması, ovarium dokusu kryopreservasyonu vd. gibi biyoteknolojik yöntemler hakkında bilgi ve bu konulardaki gelişmeler, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı'nın çalışma konusudur.

Derslerle, öğrencilere; değişik türlerde erkek hayvanlardan sperma alınması, spermanın dondurulması, sun’i tohumlama pratikleri, in vitro embriyo üretimi, embriyoların dondurulması ve transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerin yanısıra androlojik muayene sistematiği, erkek ve dişi hayvana ait fertilite problemlerine yaklaşım ve uygulama becerisi kazandırılmaktadır.

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi  Recep Hakkı KOCA (Anabilim Dalı Başkanı)
Arş Gör. Zehra COŞKUN BAHÇE