KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın başlıca misyonu eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri; temel sorumluluğu da veteriner hekim adaylarının hayvanlardan geçebilecek hastalıklar yönünden görev yapacakları bölgedeki halk için koruyucu hekimlik, diğer yaygın hastalıklarının teşhis ve tedavileri konularında eğitilmeleridir.

Öğrencilerimiz İç Hastalıkları Anabilim Dalındaki eğitimlerine “İç Hastalıklarına Giriş” dersi ile başlayarak, “ İç Hastalıkları I”, “İç Hastalıkları II” temel derslerine ilave olarak yoğun bir uygulama dersi programı ile hem teorik hem de pratik anlamda pratisyen hekimliğe hazırlanmaktadır. Bu süreçte klinik ve çiftlik ortamında problem çözme, bilgi toplama ve edindikleri bilgileri uygulama olanağı bulurlar.

Akademik Personel

Doç. Dr.

Hakan KEÇECİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi

Murat UZTİMUR

Arş. Gör. 

Cennet Nur ÜNAL