KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızın amacı öğrencilere Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, klinik çalışmalara ön hazırlık niteliğinde pratik bilgilerin sunulması yanında tüm teorik konulara paralel olarak uygulamalı eğitim gerçekleştirilmesidir. Anabilim dalımız sadece tedavi edici hekim değil, koruyucu hekim yetiştirmeyi kendisine hedef edinmiştir.

Akademik Personel

Doç. Dr.

 Harun Kaya KESİK (Anabilim Dalı Başkan V.)

Dr. Öğr. Üyesi

Ülkü YEREBASAN