KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

Parazitoloji Anabilim Dalı

Hayvanlarda hastalık oluşturan ve bazıları insana da geçebilen parazitlerin morfolojisini, biyolojisini, sınıflandırılmasını, oluşturduğu hastalıkların semptom, teşhis, tedavi ve korunma metotlarını inceleyen bir bilim dalıdır.

Parazitoloji Anabilim Dalı; Öncelikle ülkemiz için sorun oluşturan hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmakta, hem lisans hem de lisansüstü eğitimler ile bu alanda hizmet verecek deneyimli elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Akademik Personel 

Prof.Dr.  

Abdurrahman GÜL (Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç. Dr.

Harun Kaya KESİK

Dr. Öğr. Üyesi

Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ