KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ

Patoloji Anabilim Dalı

Fakültemiz öğrencilerine Patoloji I, Patoloji II, Patoloji III, Veteriner Onkoloji, Patolojik Tanı Yöntemleri ve Nekropsi dersleri verilmektedir.


Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nın misyonu, evrensel insani değerler ışığında güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, üstün nitelikli, çağdaş veteriner hekim ve uzmanlar yetiştirmek, veteriner patoloji alanında hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik kaliteli hizmeti sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Akademik Personel

Prof.Dr.  

Hayati YÜKSEL (Anabilim Dalı Başkanı)