COVID-19

   

COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE EĞİTİM – ÖĞRETİM İŞLEMLERİ HAKKINDA

 

Kıymetli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosunun 07/09/2020 tarih ve 2020/17 sayılı kararı ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Döneminde ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm programlarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin tamamının çevrimiçi (eşzamanlı) olarak uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir.

Senato Kararı gereğince Üniversitemiz uzaktan eğitim sürecinde 3(Üç) uygulama kullanacaktır.

  • (Senkron) Canlı ders uygulaması: Microsoft Teams aracılığıyla yapılacaktır.

Her bir ders için dersi verecek öğretim elemanı tarafından hazırlanıp sizlere LMS (veya ÖBS) üzerinden iletilecek MS Teams erişim kodu ile dönem başında MS Teams programından o dersin canlı anlatımına katılabileceksiniz. Her dersin kodu ayrı olduğundan hangi dersin kodu ile MS Teams e girerseniz o derse katılmış olursunuz.

Öğrencilerimizin teknolojik imkanlara erişimleri, internet kotalarının yetememesi vb. dikkate alınarak senato kararı ile canlı ders anlatım süresi her bir ders saati için 15 dakikaya düşürülmüştür. LMS ile asenkron destek olunacaktır.

Canlı derslere devam zorunluluğu normal dönemlerde uygulamalı dersler için %80, teorik dersler için %75 iken Senato kararı ile internet ve teknolojik imkânları yetersiz öğrencilerimiz dikkate alınarak uzaktan eğitim sürecinde %25’e düşürülmüştür. Dönem boyunca her ders için bu oranda derslere CANLI katılmanız gerekmektedir. Her dersten sonra dersin öğretim elemanı ders yoklama listesini kaydetmektedir.

Yine teknolojik imkânlar veya internet kotası yetmeyen, sisteme girememe, ders saatinde internet erişiminde sorun yaşayabilen öğrenciler vb için her hafta anlatılan canlı dersler kaydedilmektedir. Canlı derslere katılamayan öğrencilerimiz kaydedilen ders videolarını izleyebilirler (kayıtlı video izlemek sistem takibini yapamadığından %25 devamdan sayılmamaktadır). MS Teams programında kayıtlı videolar 20 gün saklanabildiğinden Üniversitemizce her öğretim elemanına yeterli server imkanı tanınmış ve bu videolar dönem boyunca buralarda saklanacak, öğrencilerimiz tarafından izlenebilecektir.

  •  (Asenkron) LMS(Öğrenme Yönetim Sistemi): Dersin MS Teams erişim şifresi, duyuru, dersin tanıtımı, haftalık ders programı, haftalık anlatılacak ders konuları, dersler ile ilgili tartışma, materyal ve ders dokümanlarının paylaşımı, ödev sınav vb. tüm işlemler LMS üzerinden yapılacaktır.

LMS Canlı Ders anlatımı için kullanılmayacak olup, öğrencilerin teknolojik imkanlara erişimi dikkate alınarak MS Teams te canlı ders anlatım süresi azaltıldığından, bu platformdan öğrencilere online olmayan destek hizmetleri verilecektir.

Öğrencilerimizin en fazla merak ettiği hususlardan biri olan sınav esnasında internet kopması sorunu olup, buna pandemi gidişatına göre bir çözüm bulunacaktır. Gerektiğinde yeni sınav hakkı da verilebilecek olup, pandemi gidişatına göre senato tarafından daha sonra kesin karar verilip sizlere duyurulacaktır. Lütfen şimdilik derslerinize odaklanınız.

  • Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS): MS Teams ve LMS programa ilave olarak OBS sisteminizi özellikle gelen mesajlar bölümünü lütfen sürekli takip ediniz. Ders notlarınız da her zaman olduğu gibi buradan duyurulacaktır.

Not: 1) Canlı dersler kayıt altına alınacağından canlı anlatım ve diğer iletişimlerinizde mahremiyet hususlarına dikkat edelim. Yasadışı paylaşım, söylem vb. olması durumunda gerekli işlem yapılacağından yasal mevzuatlara uyulması konusunda hassas davranalım.

2) Ders notu vb. telif hakları dikkate alınarak derslerin ve anlatımların sosyal medya veya üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda hassas davranalım.

3) Sadece üniversitemiz, YÖK ve diğer kurumların resmi duyurularına itibar ediniz, üniversitemiz ve fakültemiz web sayfalarındaki duyuruları sürekli takip ediniz.

4) Bingöl İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Pandemi nedeniyle Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlarda Güz dönemi boyunca uygulama/staj vb. kaldırıldığından Fakülte olarak uygulama imkanı maalesef elimizde olmayan nedenlerden ötürü mümkün değildir. Ancak, pandemi gidişatı ve imkanlar dahilinde ilgili Kurum ile de yapılacak istişareler neticesinde ilerleyen dönemlerde uygulamaların kısmen de olsa imkanlar dahilinde telafisi arzu edilmektedir.

Covid-19 Pandemisi süresince sizlerle daha hızlı ve etkili etkileşim kurmak için Danışman Öğretim Üyeleri bilgileri ve iletişim bilgileri ile dekanlık iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir. Sorunlarınızın olması durumunda lütfen öncelikle Danışmanlarımız, sorasında Bölüm Başkanlıklarımız ile iletişim halinde olalım. Dekanlığımız ile ilgili hususları da verilen iletişim bilgileri vasıtası ile gerekli iletişimi kuralım.