2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAVLARINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

           

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

Böl.

Öğrenci No

 

Adı Soyadı

 

Dersi Veren Öğrt. Elm.

 

AİT1112

Atatürk İlke ve İnk. Tarihi II

Vet.

215511048

Rehber MAYKOT

Doç. Dr. Sırrı TİRYAKİ

 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

Böl.

 

Öğrenci No

 

Adı Soyadı

 

Dersi Veren Öğrt. Elm.

VF1102

Anatomi II

Vet.

215511048

215511003

Rehber MAYKOT

Aslı ALAS

Arş. Gör. Dr. Funda AKSÜNGER KARAAVCI

VF3306

İç Hastalıklara Giriş

Vet.

195511069

Adle TURAP

Arş. Gör. Dr. Merve ÖZTÜRK

VF3316

Entomoloji

Prof. Dr. Abdurrahman GÜL

VF3318

Epidemiyoloji

Prof. Dr. M. Nuri AÇIK

VF2212

Zootekni I

Vet.

195511069

205511009

Adle TURAP

Aydın ŞİMŞEK

Prof. Dr. Turgut AYGÜN

VF2206

Fizyoloji II

Vet.

205511009

Aydın ŞİMŞEK

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ATCALI

VF1106

Biyoistatistik

Vet.

195511072

Mehmet YİĞİT

Doç. Dr. Şenol ÇELİK

VF2202

Biyokimya II

Doç. Dr. Cüneyt ÇAĞLAYAN