T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ MAZERET SINAVLARI ÖĞRENCİ LİSTESİ

          

           

Karar 02Mazeret Sınav Hakkının Tanınması

 

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

Böl.

 

Öğrenci No

 

Adı Soyadı

 

Dersi Veren Öğrt. Elm.

VF1102

Anatomi II

Vet.

235511038

225511041

235511301

Yasin ÇAĞLA

Furkan DURDU

Ömer Faruk ÇİFTÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Funda AKSÜNGER KARAAVCI

OSD87

Bağımlılıkla Mücadele

Vet.

235511038

235511301

Yasin ÇAĞLA

Ömer Faruk ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Bayram YURT

VF2206

Fizyoloji II

Vet.

225511041

Furkan DURDU

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe TUTAR

VF1104

Genetik

Vet.

235511301

235511044

Ömer Faruk ÇİFTÇİ

Bahar İSPİRLİ

Arş. Gör. Dr. Gülizar ŞENGÜL

VF1108

Histoloji I

Vet.

235511301

235511005

235511035

235511048

Ömer Faruk ÇİFTÇİ

Mehmet YALÇIN

Ezgi ATICI

Büşra BAYRAM

Prof. Dr. Aydın GİRGİN

DJT100

Dijital Okuryazarlık

Vet.

235511301

235511035

235511048

Ömer Faruk ÇİFTÇİ

Ezgi ATICI

Büşra BAYRAM

Öğr. Gör. Erdem GÖNÜLTAŞ

VF1106

Biyoistatistik

Vet.

235511301

235511005

235511035

235511048

235511058

235511029

Ömer Faruk ÇİFTÇİ

Mehmet YALÇIN

Ezgi ATICI

Büşra BAYRAM

Mehmet Ali ŞAHİN

Fatih Berkay MENCİK

Doç. Dr. Şenol ÇELİK

VF1112

Çevre Koruma

Vet.

235511301

235511035

Ömer Faruk ÇİFTÇİ

Ezgi ATICI

Prof. Dr. Abdurrahman GÜL

AİT1112

Atatürk İ. İnkılap Tarihi II

Vet.

235511005

235511035

235511048

Mehmet YALÇIN

Ezgi ATICI

Büşra BAYRAM

Doç. Dr. Ebru ÇOBAN

VF3306

İç Hastalıklara Giriş

Vet.

205511401

215511033

215511058

215511023

Hasret ATALAY

Barış EĞRİTAŞ

Genç Osman CANTEKİN

Eray KUYUCU

Dr. Öğr. Üyesi Murat UZTİMÜR

VF4414

Ortopedi ve Travmatoloji

Vet.

205511401

Hasret ATALAY

Prof. Dr. Enis KARABULUT

VF3312

Hayvan Islahı

Vet.

215511033

215511023

215511058

Barış EĞRİTAŞ

Eray KUYUCU

Genç Osman CANTEKİN

Prof. Dr. Turgut AYGÜN

TRD1112

Türk Dili II

Vet.

235511035

235511048

Ezgi ATICI

Büşra BAYRAM

Öğr. Gör. Cemil TURGUT

YDİ1112

Yabancı Dil II

Vet.

235511035

235511048

Ezgi ATICI

Büşra BAYRAM

Öğr. Gör. İmran MOLLAOĞLU

VF1110

Hayvan Hakları

Vet.

235511048

Büşra BAYRAM

Prof. Dr. Hüseyin NURSOY

1