Kalite Hedeflerimiz

 • Akademik Personel Sayısını Artırılması
 • Akademik Personelin Nitelik ve Verimliliğinin Artırılması
 • İdari Personel Sayısının Artırılması
 • İdari Personelin Nitelik ve Verimliliğinin Artırılması
 • Çalışanlarda Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturulması
 • Öğrencilerde Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Motivasyonunun Sağlanması
 • Eğitim Alt Yapısının Güçlendirilmesi
 • Fakültenin Tercih Edilme Düzeyinin Yükseltilmesi
 • Öğrenci Etkinliklerinin Çeşitlendirilmesi ve Artırılması
 • Ulusal, Uluslararası, Bölgesel ve Yerel Proje Sayısının Artırılması
 • Sağlık Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
 • Topluma Yönelik Eğitimin Geliştirilmesi