Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 

Fakültemiz misyon ve vizyonuna uygun olarak; 

 

Ulusal ve uluslararası alanda fakültemizin tanınırlık ve saygınlığının arttırılması için çalışmalar yapmak,

 

Başta akademik personel, idari personel ve öğrenciler olmak üzere iç paydaşlar ve tüm dış paydaşların süreçlere katılımını sağlamak ve memnuniyetini artırmak,

 

Donanımlı bir üniversite personeli yetiştirmek için hizmet içi eğitimler uygulamak ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyinin yükselmesini sağlamak,

 

Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bireyler yetiştirmek,

 

  Hayvan-insan sağlığı ve refahını iyileştirici uygulamaları yapmak üzere etik ilkeler çerçevesinde yenilikçi bakış açısına sahip olmak, 

 

Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, Üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi “Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.