Misyonumuz

Misyonumuz

Bilimsel anlayış ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime, çevre bilincine ve iletişim becerisine sahip, hoşgörüsü olan,  hayat boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve eleştirel düşünebilen veteriner hekimler yetiştirmek.

 

Mesleğin etik kurallarına uyan, veteriner hekimlik alanındaki araştırma ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi, insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan sağlığı, davranışları, refahı, üretimi, yetiştiriciliği, beslenmesi ve hayvan ıslahı konularında gelişmelere ışık tutarak bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı temel ilke edinmek.

 

Zoonoz olan hastalıkların da dahil olmak üzere hayvan sağlığını tehdit eden tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve koruyucu hekimlik uygulamalarını yapmak, hayvansal kökenli gıda kaynaklarının denetlenmesini sağlayarak hem halk sağlığını korumak hem de ülke hayvancılığının gelişmesine katkıda bulunmak.