Veteriner Hekim Andı

VETERİNER HEKİM ANDI

 

Veteriner Hekimliği Mesleğinin Üyeleri Arasına Katıldığım

Şu Andan Başlayarak

Yaşamımı İnsanlık Yoluna Adayacağıma,

Meslek Sahibi Olmamda Emeği Geçenlere Saygı ve Minnettarlığımı Koruyacağıma,

Sanatımı Doğrulukla Yapacağıma, Mesleğimin Onurunu Koruyacağıma,

Mesleğimin Dünya Çapında Geliştirilmesini Hedefleyeceğime, Bu Amaçla

Meslektaşlarımla Tam Bir Anlayış ve İşbirliği İçinde Çalışacağıma,

Hayvan ve İnsan Sağlığına Çağdaş Anlamda Hizmet Sunmayı İlke Edineceğime,

Çevrenin Korunması ve Olanaklarından

Tüm Canlıların Yararlanması İçin Çaba Harcayacağıma,

Hasta Sahiplerinin Duygu ve Düşüncelerine Saygı Duyacağıma,

Mesleki Bilgimin Gereğini Yaparken Sosyal, Siyasal ve İnanç Farklılığı

Gözetmeyeceğime,

Sanatımı Uygularken Öğreneceğim Sırları Açıklamayacağıma,

Bilimsel Yöntemlerden Sapmadan, Deontolojik Kurallara Uyarak ve Etik İlkeleri

Gözeterek Mesleğimi İcra Edeceğime;

İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE

ŞEREF SÖZÜ VERİR,  ANT İÇERİM.