Vizyonumuz

Vizyonumuz

Geleceğin meslektaşları olacak tüm öğrencilerimizin dengeli ve eşit şartlarda eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak.

Veteriner fakültesinde görev yapan tüm akademisyenlere özgür çalışma ortamları sağlayarak ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda çalışmaya ve üretmeye teşvik ederek patentli çalışma sayısını arttırmak.

Fakültenin fiziki şartlarını daha da iyileştirerek Uluslararası düzeyde bulunan veteriner fakültelerindeki kaliteyi hedeflemek.

Sadece öğrencilerimizin değil aynı zamanda bölge halkının da hayvan besleme ve bakımı hakkında doğru bilgi sahibi olmasını sağlamak ve onlara hayvan sevgisini aşılamak.

Hayvan sağlığını korumak, bu hastalıkların tanısı, tedavisi ve kontrolünü sağlamak, mesleki ve etik kuralları uygulamak, hayvan haklarına saygı duymak, hayvan sahipleriyle dürüst, sevecen ve sıcak ilişkiler kurmak, bilgiye ulaşma yollarını araştırmak ve yaşam boyu kendi kendine öğrenmenin önemini yakalamak ve uygulamaktır...

Öğrencilerimizin hayvan sağlığı, refahı ve hayvan hakları alanlarındaki sorunlarını öngören, sonuç odaklı ve çözüm üretebilen, deontolojik ve etik kurallarına uyan, nitelikli ve saygın veteriner hekimler olarak yetişmelerini sağlamak.

Araştıran, İlgili olduğu alanda bilimsel araştırmalar yapan ve bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olabilmek.