İdari Personel

Adem YANIK (Sağlık Teknikeri)

Dahili: 5617

 

Ramazan Fatih GÜLER (Bilgisayar İşletmeni)

Dahili: 5404

 

Yunus KÜÇÜKHAZAR (Tekniker)